Галузевими називаємо енциклопедичні видання, присвячені певній галузі знань чи окремому виду діяльності людини.

Назва Укладачі Місце видання Рік Галузь