Про проект

«Корпус енциклопедичних видань України: бібліографічний онлайн-покажчик» – це електронний інформаційно-довідковий веб-ресурс про українські енциклопедії, енциклопедичні словники й довідники. Створено Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України.

Мета проекту – збирання і впорядкування даних про українські енциклопедії, енциклопедичні словники й довідники та використання цих даних широким загалом (читачами, дослідниками чи творцями енциклопедій). 

Онлайн-покажчик складається з реєстру видань, укладених фахівцями (науковими колективами, компетентними редакціями) або аматорами. 

Загальна місія проекту - сприяти розвитку української науки, підвищенню ролі енциклопедичних видань в українському інформаційному просторі.

Особливості

Онлайн-покажчик надає про видання довідкову інформацію бібліографічнного характеру – повну назву джерел, їхніх творців (укладачів / упорядників / головних чи відповідальних редакторів тощо), місце та рік опублікування. Від 2019 року міститься також інформація про наукові рецензії на енциклопедії або близькі за змістом матеріали (як бібліографічний опис, так і лінки на джерела).

Ресурс структуровано відповідно до поділу енциклопедично-довідкових видань на загальні, регіональні, галузеві і персональні.

Реєстр енциклопедичних видань представлено у формі зручних таблиць, у яких є можливість шукати чи сортувати інформацію за кожним бібліографічним параметром.

Енциклопедистам

Реєстр онлайн-покажчика поповнюється відповідно до появи нових видань. Відтак з метою охопити всі джерела (не пропустивши окремих) пропонуємо авторам або зацікавленим користувачам інформувати нас про вихід нових енциклопедій, енциклопедичних словників чи енциклопедичних довідників (див. контакти).